JimiWatch

Majte prehľad o svojich blízkych aj keď sú na prechádzke

Riešenie bezpečia aj mimo domácnosti všade tam, kde je signál.
Náramok, ktorý nosíte na zápästí ako klasické hodinky.

Cíťte sa v bezpečí aj mimo domu

Digitálna služba Seniio dohliadne na vás všade tam, kde je dostupný mobilný signál.

Nezávislé zariadenie
SOS volania
Senzor pádu
Senzor tepu
Monitoring aktivít
SOS lokácia

Prvá pomoc vždy po ruke

Je to ako keby ste mali mobilný telefón na ruke.
Pomáha zvyšovať pasívnu bezpečnosť a umožní vám vzdialene dohliadať na vašich blízkych.

Mobilná aplikácia uľahčuje starostlivosť o seniorov

  • 1Signalizácia potreby pomoci
  • 2Zaznamenanie zdravotných abnormalít
  • 3Prehľad o zdraví a činnosti seniora

Vyskúšajte to

Akokoľvek ste opatrní, vždy môže dôjsť k hraničným situáciám.
Vtedy vám môžu produkty Seniio aj zachrániť život.